พลังงานไฟฟ้า ถือเป็นพลังานที่มีความสำคัญต่อการดำเนินชีวิตในยุคปัจจุบันเป็นอย่างมาก แต่การจะได้มาต้องผ่านกระบวนต่างๆมากมาย ซึ่งหนึ่งในวิธีนั้นคือการแปลงพลังงานความร้อนให้เป็นพลังงงานไฟฟ้าที่เรียกกระบวนการนี้ว่า Solar cell เรามาลองดูกันซิว่าหากเราใช้พลังงานไฟฟ้าที่ได้จาก solar cell แล้วดียังไง ลองมาดูข้อดีของการใช้ solar cell กัน

ข้อดีของ Solar cell

1. พลังงานแสงอาทิตย์มีความปลอดภัยสูง

2.ประหยัดค่าใช้จ่ายในเรื่องของค่าพลังงาน

3.พลังงานแสงอาทิตย์สามารถนำกลับมาใช้งานใหม่ได้

4.เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม