บริษัท อีพีซี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

86/5 หมู่ 2 ถนนราชพฤกษ์

ตำบลบางขุนกองอำเภอบางกรวย

จังหวัดนนทบุรี  รหัสไปรษณีย์ 11130

โทร : 02-4898999 , 02-4894516  แฟกซ์ : 02-4894515

E – Mail : epcinter1996@hotmail.com
Line : epcinter